Wczytuję dane...
Gwarancje i serwis
Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Państwa, możecie Państwo skorzystać z gwarancji producenta, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta lub importera, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres. Szczegóły dotyczące korzystania z gwarancji poniżej.

Gwarancją objęte są wszystkie sprzedawane produkty, jej czas określany jest przez danego producenta, dystrybutora lub importera i wynosi odpowiednio do produktu od 12 do 72 miesięcy. Terminy gwarancji podane są na stronie oferty lub w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data dowodu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady mogą być usunięte w autoryzowanym serwisie producenta. Lista serwisów oraz link do pobrania listy szczegółowej znajduje się poniżej. Jeżeli brakuje producenta Państwa sprzętu należy skontaktować się z nami pisemnie pod adresem: Technikalia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa, lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@technikalia.pl lub złożyć reklamację poprzez elektroniczny Formularz reklamacyjny.

Gwarancja w autoryzowanym serwisie:

Jeśli chcesz zareklamować produkt objęty gwarancją producenta, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym autoryzowanym serwisem producenta. To najszybszy i najtańszy sposób reklamacji, a przez to najczęściej praktykowany przez naszych klientów. Adres serwisu oraz sposób postępowania znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym dostępnym także na stronie internetowej producenta, jak również w liście poniżej. Powinna się tam znaleźć również informacja, czy Twój produkt jest objęty szybkim serwisem door-to-door. Jeśli tak jest, produkt zgłoszony do reklamacji zostanie odebrany i zwrócony przez kuriera na koszt gwaranta.

Gwarancję taką można złożyć również pisemnie w naszym sklepie internetowym wysyłając stosowną informację w formie papierowej na adres: Technikalia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail sklep@technikalia.pl. W informacji zwrotnej sklep wyśle wiadomość na jaki adres należy wysłać reklamowany produkt. W zgłoszeniu gwarancyjnym należy podać numer zamówienia, numer seryjny urządzenia (jeżeli posiada), okoliczności i datę wykrycia wady, model, producenta i dane kupującego. Ułatwi to identyfikację zamówienia oraz przyśpieszy proces przyjęcia gwarancji i jej dalszy przebieg.

>Pobierz adresy serwisów<

Warunki gwarancji producenta dla produktów poniższych marek:

Nazwa producenta

Wsparcie techniczne   producenta

Numer   infolinii producenta

Warunki gwarancji producenta

Acer

www.acer.com

22 471 07 77

Warunki gwarancji Acer

Adler

www.adlereurope.eu

72 859 50 06

Warunki gwarancji Adler

Amica

www.amica.pl

672 546 500

Warunki gwarancji Amica

Asus

www.asus.pl

22 571 80 40

Warunki gwarancji Asus

Beko

www.beko.pl

22 250 14 14

Warunki gwarancji Beko

Blow

Reklamacja za pośrednictwem sprzedawcy

Bosch AGD

www.bosch-home.pl

801 191 534

Bosch elektronarzędzia

www.bosch-pt.com

Braun

www.braunhousehold.com

Candy

www.candy.pl

22 439 05 95

Warunki gwarancji Candy Hoover

Clatronic

www.clatronic.pl

77 44 77 941

Reklamacja za pośrednictwem sprzedawcy

Dell

www.dell.com.pl

22 579 57 00

Warunki gwarancji Dell

Electrolux

www.electrolux.pl

801 444 800

Warunki gwarancji Electrolux

Esperanza

www.esperanza.pl

22 721 35 71

Goclever

www.goclever.com

61 848 87 67

Warunki gwarancji Goclever

HP

www.hp.com

Warunki gwarancji HP

Huawei

www.consumer.huawei.com

800 811 110

Hyundai

www.hyundai-electronics.pl

71 357 70 27

Warunki gwarancji Hyundai

Indesit

www.indesit.pl

801 332 211

Warunki gwarancji Indesit

Kenwood

www.kenwoodworld.com

22 549 44 30

Warunki gwarancji Kenwood

Kiano

www.kiano.pl

41 351 01 40

Warunki gwarancji Kiano

Lenovo

www.lenovo.com

22 295 49 50

Warunki gwarancji Lenovo

LG

www.lg.com

801 545 454

Warunki gwarancji LG

Manta

www.manta.com.pl

22 332 34 63

Warunki gwarancji Manta

Modecom

www.modecom.pl

Morphy Richards

Reklamacja za pośrednictwem sprzedawcy

MPM

www.mpm.pl

22 380 52 00

Warunki gwarancji MPM

NavRoad

www.navroad.com

Philips

www.philips.pl

 22 397 15 06

Warunki gwarancji Philips

Polar

www.polar.sm.pl

801 900 777

Warunki gwarancji Polar

Prestigio

www.prestigio.pl

Warunki gwarancji Prestigio

Ravanson

www.ravanson.pl

23 662 68 01

Remington

www.remington.com

22 598 07 00

Warunki gwarancji Remington

Samsung

www.samsung.com

Warunki gwarancji Samsung

Sencor

www.sencor.pl

 22 839 52 27

Warunki gwarancji Sencor

Siemens

www.siemens-home.bsh-group.com

801 191 534

Warunki gwarancji Siemens

Sony

www.sony.pl

801 382 462

Warunki gwarancji Sony

Tefal

www.tefal.pl

801 300 420

Warunki gwarancji Tefal

Toshiba

www.serwistoshiba.net

Warunki gwarancji Toshiba

Whirlpool

www.whirlpool.pl

896 798 084

Warunki gwarancji Whirpool

Zanussi

www.zanussi.pl

801 444 800

Warunki gwarancji Zanussi

Zelmer

www.zelmer.pl

801 005 500

Warunki gwarancji Zelmer

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

 • - czynności związanych z instrukcją obsługi lub instalacji sprzętu, które Użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, jego konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 • - naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.

Gwarancją nie są objęte:

 • - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
 • - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
 • - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
 • - sprzęt, który nie został dostarczony w bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
 • - sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Warunki przyjęcia sprzętu na gwarancję:

 • - klient powinien sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia w zgłoszeniowym gwarancyjnym
 • - klient powinien dostarczyć opis wady wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu do serwisu producenta lub adres podany przez sklep
 • - klient powinien dostarczyć sprzęt kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej). W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko dalszego uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 • - dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny z plombami. Uszkodzone plomby oraz nieczytelny numer seryjny lub brak stickera dyskwalifikuje sprzęt jako nadający się do reklamacji. W przypadku, kiedy sticker jest tylko na opakowaniu, prosimy zachować opakowanie na czas gwarancji
 • - klient powinien starannie zabezpieczyć produkt wysyłany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu

Jeżeli sprzęt wysłany do reklamacji jest sprawny sklep może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu i jego odesłaniem, prosimy o dokładne sprawdzenie sprzętu przed wysyłką. Wadliwy sprzęt lub części, których reklamacje zostały uznane stają się własnością sklepu lub serwisu gwarancyjnego. 

Dla klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół szkody.

Sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

Sklep nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

Gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.