Regulamin Newslettera

Regulamin NEWSLETTER obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku.

- Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Technikalia sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie kod 02-495 , przy ul. Spisaka 66, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696105, NIP: 5223100899; REGON: 368339740, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

- Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu,

- W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będziemy wysyłali informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez naszą firmę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

- Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Technikalia sp. z o.o. Sp. k.  oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

- Każdy Newsletter zawiera: · informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera, · wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, · możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

- Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

- Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.technikalia.pl: · wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.technikalia.pl, · naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz mnie”, · na podany przez użytkownika adres mailowy zostanie wysłany link do kliknięcia, · Kliknięcie linku jest dodatkowym potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.

- Adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

- Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

- Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Wypisz mnie z Newslettera”.

- Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

- Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: · za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@technikalia.pl, · telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: tel.  533133827, · zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, · rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

- Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.technikalia.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.