Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Technikalia.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez sklep internetowy Technikalia.pl, prowadzony pod adresem www.technikalia.pl (dalej zwany Witryną) przez firmę Technikalia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 02-495 ul. Spisaka 66 (dalej zwaną Sklepem internetowym), która jest administratorem danych.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z witryny
1.1. Pliki cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na komputerze Użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny i Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Technikalia.pl

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy (sesyjny) lub trwały.
a) Cookie tymczasowe umożliwiają analizę informacji dotyczących zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,
b) Cookie stałe są przechowywane przez czas określony w parametrach plików a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego nie usunie ich samodzielnie. Stałe pliki cookies są przechowywane po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Witryny oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego
d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie ma potrzeby na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
f) rozpoznania użytkownika podczas kolejnej wizyty w Witrynie, aby zachować personalizację strony, ustawienia języka oraz jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
g) udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, sposób korzystania z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Dane statystyczne są zbierane za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics;
h) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć
reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
i) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, Facebook.com.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie mają możliwości przedostać się do urządzenia wirusy ani inne niechciane lub złośliwe oprogramowanie.

Podkreślamy, iż w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. W każdym wypadku można samodzielnie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje wybranej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Instrukcje zmiany ustawień plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z Witryny sklepu internetowego Technikalia.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym. Niektóre informacje są niezbędne, aby strona mogła działać prawidłowo.

1.2. Logi i pliki dziennika
Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane tradycyjnie zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której został przekierowany Użytkownik na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej, oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny i zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

2. Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów
Sklep internetowy będzie zbierał od Użytkowników następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Ponadto, jeśli zostanie przez Użytkownika wyrażona chęć wystawiania faktury wymagane będą poniższe dane:
1) nazwa firmy,
2) adres siedziby firmy,
3) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego.

O ile użytkownik wyraził zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Technikalia.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@technikalia.pl.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich edycji lub usunięcia. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie w ramach Witryny poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail i hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła ma możliwość jego odzyskania poprzez przycisk Przypomnij hasło dostępny na stronie logowania. Użytkownik ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
Wszelkie informacje odnośnie swoich danych osobowych można uzyskać poprzez adres sklep@technikalia.pl.

3. Udostępnienie informacji
Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego: firmy kurierskie, operatorzy płatności internetowych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym, przejmowane przez osoby nieuprawnione czy przetwarzane w sposób naruszający ustawę.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


4. Środki techniczne
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W miejscach gdzie jest wymagane podawanie danych osobowych połączenie między Użytkownikiem, a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu nie ma obawy, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane. Do przetwarzania danych są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające pełnomocnictwo nadane przez administratora danych. Dostęp do systemu operacyjnego i danych osobowych na nim przetwarzanych jest możliwy za pomocą procesu uwierzytelnienia. W przypadku chwilowej nieaktywności pracy użytkownika dostęp do systemu jest blokowany automatycznie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

5. Obowiązki Użytkownika
Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli nie zostaną przez Użytkowników zachowane zasady bezpieczeństwa. W szczególności muszą zostać zachowane w poufności login i hasło do Witryny oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie zwraca się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta klienta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszego sklepu. Jakiekolwiek zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji można zgłaszać na adres e-mail: sklep@technikalia.pl.

6. Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7. Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności możecie Państwo przesyłać na adres: sklep@technikalia.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka prywatności sklepu internetowego Technikalia.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez sklep internetowy Technikalia.pl, prowadzony pod adresem www.technikalia.pl (dalej zwany Witryną) przez firmę Click Technikalia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 02-495 ul. Spisaka 66 (dalej zwaną Sklepem internetowym), która jest administratorem danych.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


1. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z witryny

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na komputerze Użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny i Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Technikalia.pl

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy (sesyjny) lub trwały.

a) Cookie tymczasowe umożliwiają analizę informacji dotyczących zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,

b) Cookie stałe są przechowywane przez czas określony w parametrach plików a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego nie usunie ich samodzielnie. Stałe pliki cookies są przechowywane po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Witryny oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego

d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie ma potrzeby na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

f) rozpoznania użytkownika podczas kolejnej wizyty w Witrynie, aby zachować personalizację strony, ustawienia języka oraz jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

g) udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, sposób korzystania z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Dane statystyczne są zbierane za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics;

h) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;

i) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, Facebook.com.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie mają możliwości przedostać się do urządzenia wirusy ani inne niechciane lub złośliwe oprogramowanie.

Podkreślamy, iż w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych.

W każdym wypadku można samodzielnie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje wybranej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Instrukcje zmiany ustawień plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z Witryny sklepu internetowego Technikalia.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym. Niektóre informacje są niezbędne, aby strona mogła działać prawidłowo.

 

2. Logi i pliki dziennika

Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane tradycyjnie zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której został przekierowany Użytkownik na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

 

3. Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Sklep internetowy będzie zbierał od Użytkowników następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,

 

Ponadto, jeśli zostanie przez Użytkownika wyrażona chęć wystawiania faktury wymagane będą poniższe dane:

1) nazwa firmy

2) adres siedziby firmy

3) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego.

O ile użytkownik wyraził zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Technikalia.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@technikalia.pl.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich edycji lub usunięcia. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie w ramach Witryny poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail i hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła ma możliwość jego odzyskania poprzez przycisk Przypomnij hasło dostępny na stronie logowania. Użytkownik ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia

lub uaktualnienia danych.
Wszelkie informacje odnośnie swoich danych osobowych można uzyskać poprzez adres sklep@technikalia.pl.

 

4. Udostępnienie informacji

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego: firmy kurierskie, operatorzy płatności internetowych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym, przejmowane przez osoby nieuprawnione czy przetwarzane w sposób naruszający ustawę.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

5. Środki techniczne

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W miejscach gdzie jest wymagane podawanie danych osobowych połączenie między Użytkownikiem, a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu nie ma obawy, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane. Do przetwarzania danych są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające pełnomocnictwo nadane przez administratora danych. Dostęp do systemu operacyjnego i danych osobowych na nim przetwarzanych jest możliwy za pomocą procesu uwierzytelnienia. W przypadku chwilowej nieaktywności pracy użytkownika dostęp do systemu jest blokowany automatycznie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

6. Obowiązki Użytkownika

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli nie zostaną przez Użytkowników zachowane zasady bezpieczeństwa. W szczególności muszą zostać zachowane w poufności login i hasło do Witryny oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie zwraca się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta klienta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszego sklepu. Jakiekolwiek zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji można zgłaszać na adres e-mail: sklep@technikalia.pl.

 

7. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

8. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności możecie Państwo przesyłać na adres: sklep@technikalia.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.