Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Warunkiem do złożenia reklamacji jest istnienie wady fizycznej zakupionego towaru, przez którą można uznać towar za niezgodny z umową. Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego rzecz jest niezgodna z umową jeśli:
- nie posiada właściwości, które rzecz danego rodzaju powinna mieć ze względu na cel lub przeznaczenie;
- nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy;
- wydany towar jest niekompletny.

Klient może złożyć reklamację w ciągu 2 lat od zakupu produktu. Roszczenie najlepiej zgłosić zaraz po zauważeniu wady.
Reklamacje można złożyć na tym formularzu [pdf]. Uzupełniony formularz należy wysłać pisemnie na adres siedziby firmy lub na e-mail: sklep@technikalia.pl. Jeśli klient dokonał zakupu produktu po wcześniejszym zarejestrowaniu się w sklepie może złożyć reklamację poprzez swoje konto. Formularz reklamacji jest dostępny przy każdym zamówieniu w zakładce Moje zamówienia. Dodatkowo na koncie można śledzić statusy reklamacji.

Składając reklamację należy podać w piśmie jedno z konkretnych żądań:
- wymiana rzeczy na nową,
- usunięcie wady,
- obniżenie ceny o określoną kwotę.

W pierwszej kolejności możliwe jest wysłanie zawiadomienia o wadzie zakupionego produktu, a dopiero później wysłanie pisma z konkretnymi żądaniami.
Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli reklamacja nie została rozpatrzona w podanym czasie uważa się, że roszczenia kupującego zostały uznane. Termin 14 dni jest liczony od momentu, w którym sprzedawca zapoznał się lub mógł się zapoznać z żądaniami kupującego. Decyzja w sprawie reklamacji musi dotrzeć do konsumenta w określonym ustawowo czasie tak, aby mógł on zapoznać się z odpowiedzią sprzedawcy. Nieokreślenie lub niepoprawne określenie żądania powoduje że termin rozpatrzenia reklamacji nie rozpoczyna biegu.

Statusy reklamacji wysyłane mailowo osobom zarejestrowanym w sklepie technikalia.pl:
- zgłoszona – reklamacja została zgłoszona w systemie sklepu,
- w toku – w trakcie rozpatrywania przez sklep lub producenta,
- przyjęta – roszczenia kupującego zostały uznane za stosowne,
- odrzucona – żądania kupującego zostały uznane za niestosowne.

Sprzedawca w sposób merytoryczny ustosunkuje się do żądania kupującego, gdzie określi czy uznaje reklamację i wskaże sposób jej rozpatrzenia. Jeśli roszczenie nie zostanie uznane musi zostać wskazana przyczyna odmowy lub zaproponowane inne rozwiązanie. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie wysłana do kupującego na e-mail podany przy jej składaniu lub telefonicznie.

Sklep zwraca wszelkie koszty poniesione przez kupującego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Domniemanie uznania wady nie obejmuje odstąpienia od umowy chyba że wada ma charakter istotny lub sprzedający nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.

Zwroty

Zwrotu towaru bez podania przyczyny i odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest możliwe jeśli w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zostanie sprzedającemu wysłane stosowne oświadczenie pisemnie lub mailowo (formularz PDF).

Towar należy zwrócić do sklepu jak najszybciej, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedający zwraca klientowi wszelkie koszty związane z zakupem towaru w tym koszt wysyłki, chyba, że został wybrany inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Bezpośrednie koszty zwrotu są ponoszone przez konsumenta. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz powinna być zwracana w stanie niemal nienaruszonym. Kupujący może sprawdzić produkt w taki sam sposób w jaki zrobiłby to w sklepie. Ewentualne uszkodzenia lub nadmierne zużycie powoduje zmniejszenie kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu.

Kupujący jest zobowiązany przed wysyłką do zabezpieczenia zwracanego towaru.
Nie przyjmujemy paczek odsyłanych do nas za pobraniem.

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdziecie państwo w zakładkach: Regulamin i Prawo odstąpienia od umowy.